Metodologia cercetarii stiintifice 1.

Obiectivele disciplinei (în corelaţie cu obiectivele şi misiunea specializării)

  • Obiective generale: cunoaşterea metodelor generale ale cercetării în domeniul ştiinţelor socio-umane, atât a celor clasice, cât şi a celor non-convenţionale; cunoaşterea dilemelor legate de posibilitatea cunoaşterii sistematice.
  • Competenţe cognitive: capacitatea de a formula probleme de specialitate, de a clarifica intrebările relevante si de a vedea contextul acestora; abilitatea de a formaliza algoritmul necesar unei cercetări ştiinţifice.
  • Competenţe profesionale: crearea distanţei metodologice optime; cunoaşterea paşilor necesari ai cercetării; prezentarea clară a problemelor la diferite niveluri profesionale; abilitatea de a vedea şi de a crea puncte de conexiune cu alte domenii disciplinare.
  • Competenţe afectiv-valorice: dinamism în procesele cognitive; descoperirea diferitelor factori valorice (stiinţifice, filosofice, culturale si umane în general); atitudine onestă faţă de profesie şi de problemele profesionale în general; abilităţi de a coopera şi de a comunica în cadrul unui grup de cercetare.

Fişă analitică